Holmsberg Ejendomme ApS formidler udelukkende danske erhvervsejendomme i hovedsageligt aktieselskabsform og kommanditselskabsform. Desuden tilbydes rådgivning vedr. alle forhold relateret til ejendomme. Når De vælger Holmsberg Ejendomme ApS som rådgiver i forbindelse med Deres ejendomskøb får De desuden adgang til adskillige års erfaring indenfor ejendomsmarkedet tillige med et omfattende kontaktnet til finansieringskilder, ejendomsudbydere og rådgivere. Holmsberg Ejendomme ApS tilbyder således en komplet rådgivnings- og opsparingspakke ved køb af investeringsejendomme. Anders Holmsberg stiller sig ligeledes til rådighed som bestyrelsesmedlem i ejendomsselskaber.

Holmsberg Ejendomme ApS - CVR-nr.: 34 21 55 45.

Direktionen består af Anders Holmsberg (40 33 03 73 eller anders@holmsberg.dk).

Anders Holmsberg er uddannet cand. merc. aud. fra Handelshøjskolen i Århus med hovedopgave i skatteret. Hovedopgaven omhandlede skattemæssige afskrivninger på bygninger. Efterfølgende var Anders Holmsberg ansat som revisor hos det daværende Arthur Andersen statsautoriseret revisionsselskab, der er fusioneret med Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Anders Holmsberg har helt eller delvist formidlet indkøb og salg til investorer af 63 investeringsselskaber/ejendomme med en samlet volumen på ca. kr. 2,7. mia. Anders Holmsberg har desuden helt eller delvist forestået salgsprocessen af adskillige ejendomme.

Anders Holmsberg er direktør og/eller bestyrelsesmedlem i ca. 15 ejendomsselskaber.

Bankforbindelse for Holmsberg Ejendomme ApS: Handelsbanken, Klingenberg 16, 5000 Odense C.

Revisor for Holmsberg Ejendomme ApS: Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, Englandsgade 25, 5000 Odense C.

 

Holmsberg Ejendomme ApS anvender mangeårige samarbejdspartnere ifm. udbud af investeringsejendomme.

Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Weidekampsgade 6, 2300 København S.

Advokat:  Advokaterne.com, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C samt Interlex Advokterne, Mariane Thomsens Gade 1C. 8, 8000 Århus C.