Holmsberg Ejendomme ApS formidler kommanditselskaber - populært kaldet K/S'er.

Ejendomme i K/S-selskabsformen er typisk ejendomme anvendt til følgende formål: butik, detail, lager, produktion, logistik og undervisning. Fælles for disse ejendomstyper er, at de er skattemæssige afskrivningsberettigede. 

I dagens marked er det et krav fra finansieringskilderne, at investorerne indskyder kapital ved etableringen af ejendomskommanditselskabet. Kravet afhænger af flere forskellige forhold men er i niveauet 15-30 %.

I dagens marked ligger K/S-ejendomme i prisniveauet kr. 10-40 mio.