Ejendomsinvestering - Handel og Kapitalformidling - Investeringsrådgivning

Holmsberg Ejendomme ApS

Nyheder

  • Der er genudlejet en større lagerejendom i umiddelbar forlængelse af tidligere lejers fraflytning. Refinansiering med løbende "pæne" udlodninger er gennemført. Kun realkreditfinansiering
  • Der er sket tilgang af et K/S til vores portefølje af administrerede selskaber, og dette selskab har nu fået "styr på tingene" som en del af overdragelsen til os
  • Der er forlænget lejeaftale med lejer, refinansiering gennemføres og markant udlodning - både ifm. refinansieringen og løbende hvert år fremover. Kun realkreditfinansiering
  • Der er foretaget refinansiering af 2 projekter således der udelukkende er realkreditfinansiering

Tryghed - Pålidelighed - Sikkerhed - Kompetence

Private Placement (PP)

Skulle du – eventuelt sammen med din egen investorgruppe –  ønske en ejendom kan vi tilbyde at fremskaffe denne efter købers ønske og forestå handlen, fremskaffelse af finansieringen og den efterfølgende administration – alt efter hvad der ønskes. 

Kontakt venligst Anders Holmsberg på 40 33 03 73. 

Brug for ekstern konsulent?

Holmsberg Ejendomme yder også konsulentydelser såfremt du har behov for en gennemgang af dit ejendomsprojekt, hjælp til overdragelse af anparter, refinansieringer, lejekontraktsforhandlinger, til/ombygninger etc. eller en komplet rekonstruktion af dit ejendomsselskab. 

Disse ydelser tilbydes på timebasis og eventuelt kombineret med et successfee når opgaven er løst.

Skal du have ny administrator?

Holmsberg Administration ApS giver gerne tilbud på administration af dit ejendomsselskab. Vor ekspertise, løbende berøring med alle dele af ejendomsmarkedet samt løbende dialoger med finansieringskilder betyder, at vi ved hvad der “rører” sig i markedet.