Ejendomsinvestering - Handel og Kapitalformidling - Investeringsrådgivning

Holmsberg Ejendomme ApS

Nyheder

  • 2 K/S'er har netop gennemført salg af deres ejendomme - det ene på særdeles tilfredsstillende vilkår og det andet på "OK-vilkår" henset til at lejer ville opsige sit lejemål (dvs. reelt salg af en ca 25% udlejet ejendom)
  • Der er indgået forlængelse af lejeaftale med kendt detailhandelskæde så der nu er 12 års uopsigelighed fra lejers side af, og i den forbindelse gennemføres komplet refinansiering af selskabets samlede gæld hvilket medfører en markant forbedring af driften og likviditeten (forventede årlige udlodninger på kr. 75.000 pr. 12,5 % ejerandel)
  • For et selskab ikke administreret af Holmsberg Administration ApS er der tilvejebragt en lejeaftale med en ny 10-årig uopsigelighed med kendt lejer
  • Der er sket tilgang af et K/S til vores portefølje af administrerede selskaber, og dette selskab har nu fået "styr på tingene" som en del af overdragelsen til os

Tryghed - Pålidelighed - Sikkerhed - Kompetence

Private Placement (PP)

Skulle du – eventuelt sammen med din egen investorgruppe –  ønske en ejendom kan vi tilbyde at fremskaffe denne efter købers ønske og forestå handlen, fremskaffelse af finansieringen og den efterfølgende administration – alt efter hvad der ønskes. 

Kontakt venligst Anders Holmsberg på 40 33 03 73. 

Brug for ekstern konsulent?

Holmsberg Ejendomme yder også konsulentydelser såfremt du har behov for en gennemgang af dit ejendomsprojekt, hjælp til overdragelse af anparter, refinansieringer, lejekontraktsforhandlinger, til/ombygninger etc. eller en komplet rekonstruktion af dit ejendomsselskab. 

Disse ydelser tilbydes på timebasis og eventuelt kombineret med et successfee når opgaven er løst.

Skal du have ny administrator?

Holmsberg Administration ApS giver gerne tilbud på administration af dit ejendomsselskab. Vor ekspertise, løbende berøring med alle dele af ejendomsmarkedet samt løbende dialoger med finansieringskilder betyder, at vi ved hvad der “rører” sig i markedet.