AKTIESELSKABER

Holmsberg Ejendomme ApS formidler aktieselskaber – AS’er.

Ejendomme i aktieselskabsformen er typisk ejendomme anvendt til kontorformål (ikke skattemæssige afskrivningsberettigede) men i dagens marked anvendes aktieselskabsformen også på typiske skattemæssige afskrivningsberettigede K/S- ejendomme så som ejendomme anvendt til butik, detail, lager, produktion, logistik og undervisning.

Investors køb af en aktie i et ejendomsaktieselskab betragtes på lige fod med andre (unoterede) aktieinvesteringer. Der kan anvendes pensionsmidler såfremt ejerskabet ikke overstiger 25 % og det skal være pensionsmidler i et pengeinstitut.

I dagens marked er det et krav fra finansieringskilderne, at investorerne indskyder kapital ved etableringen af ejendomsaktieselskabet. Kravet afhænger af flere forskellige forhold men er i niveauet 30-40 %. Ønskes der som en del af investors formuepleje/planlægning løbende udbytte er kravet til aktiekapital større.

I dagens marked ligger AS-ejendomme normalt i prisniveauet kr. 15-80 mio. – men meget større investeringsbeløb er selvsagt også muligt

Sådan finder du os

Adressen er Klosterplads 2, 1. sal, 5700 Svendborg – ovenpå Sydbank og ca. 100 meter fra banegården.

Åbningstider

Vores telefonåbningstider er alle hverdage 09:00 til 17:00 – fredage dog til 15:00. 

Kontortelefonnummer er: 70 22 77 35.

Da vi er en mindre organisation er vi dog af og til alle optaget af møder eller “ude af huset”. Især i månederne marts og april kan vi være svære at træffe efter frokost begrundet i afholdelse af generalforsamlinger.

 Anders Holmsberg – tlf. 40 33 03 73 (anders@holmsberg.dk)

Michael Nikolajsen – tlf. 40 21 27 59 (michael@holmsberg.dk)