Holmsberg Ejendomme ApS formidler aktieselskaber - AS'er.

Ejendomme i aktieselskabsformen er typisk ejendomme anvendt til kontorformål (ikke skattemæssige afskrivningsberettigede) men i dagens marked anvendes aktieselskabsformen også på typiske skattemæssige afskrivningsberettigede K/S- ejendomme så som ejendomme anvendt til butik, detail, lager, produktion, logistik og undervisning.

Investors køb af en aktie i et ejendomsaktieselskab betragtes på lige fod med andre (unoterede) aktieinvesteringer. Der kan anvendes pensionsmidler såfremt ejerskabet ikke overstiger 25 % og det skal være pensionsmidler i et pengeinstitut.

I dagens marked er det et krav fra finansieringskilderne, at investorerne indskyder kapital ved etableringen af ejendomsaktieselskabet. Kravet afhænger af flere forskellige forhold men er i niveauet 25 %. Ønskes der som en del af invstors formuepleje/planlægning løbende udbytte er kravet til aktiekapital større.

I dagens marked ligger AS-ejendomme i prisniveauet kr. 10-40 mio.